Behandling

Jag erbjuder individuell psykoterapi för ungdomar och  vuxna vid de flesta tillstånd med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT), Acceptance Commitment Therapy (ACT), Compassionfokuserad terapi (CFT) (har gått en 1-årig utbildning på Compassioninstitutet) samt parsamtal/ parterapi med inriktning mot Integrative Behaviour Couples Therapy (IBCT). All behandling är evidensbaserad och bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

 Du som söker kanske har stressrelaterad problematik, svårigheter att få ihop din vardag, låg självkänsla, social fobi, panikångest, tvång, oro, nedstämdhet/ depression, svårt i föräldrarollen, existentiella frågor, relationssvårigheter, smärtproblematik, svårt att reglera känslor eller varit utsatt för trauma eller genomgått en livskris. Då jag har en stor utredningsvana är jag diagnostiskt kunnig vilket gynnar behandlingarna på så sätt att vi snabbt kan ringa in problematiken och behandla den adekvat.  De terapeutiska kontakterna inleds med en bedömningsfas som mynnar ut ett behandlingsförslag där vi tittar på hur problematiken kan förstås och behandlas. Mellan gångerna får du vanligtvis uppgifter med dig som vi gemensamt kommit överens om. Stor vikt läggs vid att utvärdera kontakten och behandlingen löpande.

Vid enklare problematik eller för anhöriga behövs ibland bara enstaka rådgivande samtal. Här kan som exempel nämnas att jag har stor erfarenhet av råd och stöd till föräldrar med en komplex livssituation som en följd av neuropsykiatriska funktionshinder inom familjen. 

Att du ska känna dig trygg och bekväm i den terapeutiska relationen är en grundförutsättning för att vi ska kunna arbeta med det som verkligen betyder något för dig, varför ett respektfullt och varmt bemötande är av högsta betydelse. Humor är ett viktigt verktyg i det terapeutiska sammanhanget för att skapa distans och kunna se sig själv utifrån.  

Samtal erbjuds företrädesvis fredagar och vissa torsdagar. Lokalerna är baserade i ljus, naturnära miljö i Lerum på gångavstånd till tåg- och busstation. 

Handledning och utredning

Jag erbjuder såväl process- som metodhandledning individuellt eller i grupp.  Det kan t.ex. röra sig om psykoterapihandledning, handledning i psykosocialt arbete, chefshandledning, studenthandledning för blivande psykologer eller psykoterapeuter, verksamhetshandledning för psykoterapeuter och psykologer i olika sammanhang eller handledning rörande bemötande av brukare för personal inom vård och omsorg såväl individuellt som i grupp. 

Handledningen syftar till att utveckla dig som yrkesutövare och bygger på dina behov, önskemål och förutsättningar. Liksom i psykoterapi så är det av stor vikt att fortlöpande utvärdera handledningens kvalitet och att vi verkligen arbetar med det som är av störst betydelse för dig för ett långsiktigt lärande. Självklart ger jag handledning på plats om så önskas. Även digital handledning kan erbjudas.

Jag har en gedigen utredningserfarenhet och kan erbjuda konsulttjänster inriktat mot vuxna inom området. Här kan nämnas komplexa differentialdiagnostiska frågeställningar inom t.ex. neuropsykiatri, personlighet och kognition.