Om mig

Jag har varit verksam som legitimerad psykolog sedan 2003 efter utbildning vid Uppsala Universitet. Utöver psykolog är jag specialist inom klinisk psykologi med inriktning mot psykologisk behandling, legitimerad psykoterapeut och certifierad psykoterapihandledare. De två sistnämnda utbildningarna, båda med KBT-inriktning, utfördes vid Stockholms respektive Göteborgs universitet. Min breda erfarenhet av arbete med såväl barn som vuxna, individuellt och i grupp, inom landsting och privat sektor gör att jag känner mig bekväm med behandling av de flesta tillstånd. Även på utredningssidan har jag mångårig erfarenhet. Sedan 2012 har jag en specialisttjänst inom vuxenpsykiatrisk öppenvård med såväl kliniskt- som organisatoriskt arbete. Kännetecknande för mitt arbete är värme, humor, tydlighet, flexibilitet och resultatinriktning.    

För din trygghet

Jag är medlem i Sveriges Psykologförbund,följer yrkesetiska principer för psykologer i Norden samt innehar patientförsäkring. Jag har legitimation både som psykolog och psykoterapeut vilket är skyddade yrkestitlar från Socialstyrelsen. Som privat vårdgivare inom hälso- och sjukvård lyder man under Patientdatalagen.